De negende en laatste clubavond van 2015: december

 

Op deze avond telden we weer 23 leden die waren gekomen naar de kantine van Sporthal Zielhorst. Deze avond stond in het teken van de nabespreking van de succesvolle Keistadshow. Als bestuur zijn we blij met de vele leden die komen helpen tijdens de show. Na het formele gedeelte en een korte pauze vertelde Ane Visser het een en ander over de Gelderse Slenk. Een boeiend ras, terwijl Hans Nieuwenhuis een paar duiven had meegenomen. Voor een korte fotoreportage KLIK HIER.

 

Tot 2016!!

 

De achtste clubavond van 2015: november

 

Deze avond stond in het teken van de voorbereiding voor de komende Keistadshow en de bespreking van de Oud Hollandse Kapucijn door de secretaris van de speciaalclub: Martin Treffers. 22 leden hadden deze avond de weg gevonden naar de kantine van sporthal Zielhorst. Martin hield een interessante bespreking over het ras van de maand. De sierduiven waren meegenomen door ons nieuwe clublid. Al met al een gezellige avond. Rond 22 uur vetrokken de aanwezigen weer huiswaarts. Foto’s zijn te bekijken via deze link: KLIK HIER

 

De zevende clubavond van 2015: oktober

 

Op deze avond waren we met 25 personen aanwezig in de kantine van sporthal Zielhorst. Deze avond stond in het teken van de Voorburgse Schildkropper; normaal gesproken staan de duiven in de kooien maar deze avond werden we blij verrast met een erg tamme duivin (kenmerk van het

ras) die op de kooien stond. Na het formele gedeelte werd er na de pauze een rasbespreking gehouden door Jouke vd Siepkamp (de fokker/eigenaar van de tamme duivin). Helaas was het fototoestel nog in Haarlem dus er zijn geen foto's van deze avond..

Peter van Kaam

Jongdierenavond september 2015

Afgelopen maandagavond 28 september was het weer tijd voor de eerste krachtmeting van onze jonge sierduiven. Op deze manier kunnen zij wennen aan de reis, de kooi en niet onbelangrijk de keurmeester (en de keurmeester aan hun). Voor deze avond waren 102 jonge sierduiven ingeschreven. Kortom een mooi aantal, verdeeld over 18 rassen en 15 inzenders. Door de inzet van enkele leden werden de kooien vlot opgezet, daardoor konden de inzenders op tijd inkooien en de keurmeesters op tijd beginnen aan hun keuring. De deskundige keurmeesters van deze avond waren Rob Ojevaar, Ane Visser, Willem Roke en Han Voerman. Na zo’n 1,5 uur keuren waren de keurmeester klaar en konden we overgaan tot het bekend maken van de winnaars van deze avond:

- Bij de keuring van Rob was de winnaar een Stettiner Tuimelaar in de kleurslag koper witbuik van fokker Cas Butter met 96 punten;

- Bij de keuring van Ane was de winnaar een Carrier in de kleurslag rood van fokker Han Voerman met 96 punten;

- Bij de keuring van Han was de winnaar een Duitse Modena Schietti in de kleurslag blauw ongeband van fokker Willem Roke met 96 punten;

- Bij de keuring van Willem was de winnaar een Nederlandse Hoogvlieger in de kleurslag rood witschild van fokker Gert Nijmeijer met 96 punten.

Bovengenoemde winnaars gingen naar huis met een fruitschaal.

Na een gezellige avond waren we rond 22:00 uur klaar. Alle inzenders gingen naar huis met een bolchrysant, geleverd door Arend Houtman.

Alle leden bedankt voor hun komst, inschrijving en hulp. Zonder jullie aanwezigheid en steun is zo’n gezellige avond niet mogelijk.

Een fotoverslag van bovenstaande is terug te vinden op onze website. Dit is de LINK. Tot 19 oktober a.s.!

Peter van Kaam

Voorzichtig begin nieuw seizoen op 24 augustus 2015

Voor een aantal leden was de vakantie nog niet beëindigd en die hadden zich dan ook afgemeld. We telden circa 25 leden die de moeite hadden genomen naar de vergaderruimte in de sporthal van Zielhorst te komen. Na een korte vergadering waarin o.a. door de voorzitter, Cas Butter, werd meegedeeld dat onze secretaris vader was geworden van een dochter en waarin hij 2 nieuwe (oud-)leden verwelkomde belandden we gelijk al in de pauze, waarin we met onze collega-fokkers van gedachten konden wisselen. In de tussentijd werden er een paar duiven in de kooien gedaan, die duidelijk nog getoiletteerd moesten worden. Dat was dan ook de bedoeling van deze avond. Ane Visser nam het voortouw door ons te vertellen op welke puntjes we zoal op moeten letten voor we de duiven ter beoordeling aan de keurmeester aanbieden. Hierna werden de schaartjes ter hand genomen om bonte veertjes te verwijderen en kapjes bij te werken. Ditmaal hanteerde Rinus van de Rijst het fotoapparaat. Het resultaat ziet u hier onder deze LINK

De laatste bijeenkomst van het seizoen op 18 mei 2015

Ook nu weer telden we 32 aanwezigen, die afgekomen waren op deze laatste clubavond van dit seizoen. Deze bijeenkomst ging vergezeld met een drankje en hapje van de vereniging. Na een korte vergadering waarin de agendapunten van de komende NBS-vergadering besproken werden, werd er ook even stil gestaan bij het leed van de vader van Peter van Kaam. Toen volgde een pauze om ons te goed te doen aan de versnaperingen, waarna de voorzitter het woord aan Aad Stout gaf om ons wat meer te vertellen over zijn hobby “Het kweken van de kleine Figurita”. Hij deed dit aan de hand van wat dia’s waarin hij ons op de hoogte stelde van de kenmerken van een goede Figurita. Het werd een duidelijke en interessante lezing. Mede doordat een aantal leden, net als Aad zelf, ook enige Figurita’s in allerlei variëteiten hadden meegenomen om de lezing luister bij te zetten. We moeten weer tot 24 augustus wachten tot de volgende clubavond. We hopen dat een ieder dan heeft mogen genieten van een prettige vakantie….

Oh, ja de foto’s van deze avond vind u hier onder deze LINK

Ook op 20 april telden we 32 leden !

De kring met tafels en stoelen was eigenlijk alweer te klein, want sommigen moesten “2e rang” zitten. Deze maand was namelijk de jaarvergadering met huldiging van een aantal jubilarissen (De Bruin, Van Engelenburg, van’t Hul en Kok, de laatste was helaas niet aanwezig) en natuurlijk de jaarlijkse bestuursverkiezing.

De agendapunten werden vlot doorlopen en er waren geen punten van kritiek te horen, zodat we snel met de pauze konden beginnen om even met andere fokkers te kletsen. Toch denk ik niet dat we met z’n allen moeten inslapen en alles maar op z’n beloop moeten laten, want het bestuur “regelt het allemaal wel”. Dit bestuur verdient het dat wij, als leden, kritisch en actief de vereniging benaderen in woord en daad.

Na de pauze gaf de voorzitter Joop Fidder het woord, die aan de hand van enige meegebrachte duiven door Joop en Ane Visser, zijn grote passie, de Oudhollandse meeuw, met ons besprak. Wie denkt dat deze dieren zomaar even gefokt kunnen worden komt van een koude kermis thuis. Er zijn zoveel raskenmerken die bepalen of we met een goed dier of met afvaller te maken hebben. Binnen de vereniging van de Oudhollandse meeuwen vinden we toch vaak dezelfde cracks die steeds weer de beste dieren in de kooi weten te brengen. Joop Fidder zijn duiven staan bekend steeds voor de hoogste eer te gaan.

Peter van Kaam had zijn camera in de aanslag en heeft foto’s van deze avond gemaakt. Deze kan je HIER bekijken.

Het was 16 maart en zeker 30 man aanwezig…

Ja, men was nieuwsgierig wat deze avond de spreker, Simon van Leijen, ons zou laten zien en vertellen over zijn geliefde Spaanse kroppers. Simon deed dat op zijn eigen wijze, waarbij hij interactie met de leden zocht (en kreeg). Dit zorgde voor veel hilariteit. Ook wist hij ons te boeien met afbeeldingen, die hij had gemaakt op zijn reizen naar Spanje van de diverse kroppers die blijkbaar in Spanje nog volop te vinden zijn. Het was leuk op kennis te maken met de huisvesting, het omgaan, het tentoonstellen en het voorzien van drinken en voer in dit warme land. Eén ding is zeker, deze liefhebbers in Spanje genieten net zoveel van duiven als wij dat doen van onze duiven. Simon, bedankt voor je mooie, zelf gemaakte, foto’s en je commentaar, dat de liefhebbers van begin tot het eind bleef boeien. Dank ook voor de uitnodiging aan SAO om je museum en je hobby van de zomer een keer komen te bekijken. Tussen de bedrijven door werden we nog geconfronteerd met een loterij om de clubkas van nieuwe impulsen te voorzien, waarbij de prijzen deels gesponsord waren door de leden zelf. Voor we naar huis gingen nog even de foto’s en afbeeldingen bekeken, die Simon uit zijn museum had meegenomen, om ons te laten zien waartoe hij als fotograaf, met opleiding, in staat is.

Onze clubavond gehouden op 16 februari

Er waren zo'n 25 liefhebbers afgekomen op deze clubavond. Een enkeling ontving nog zijn ringen voor dit jaar. De vergadering werd snel doorlopen. Leuk item deze avond was onder andere een rondje onder de aanwezigen hoe het begin van de kweek ervoor stond. Bij de één lagen er al jongen, terwijl bij de ander er nog heel niet aan kweken werd gedacht en die tot maart wachten met het koppelen van de duiven. Na de pauze werden er door dhr. Nieuwenhuis een groot aantal Oudduitse eksters in de kooien gedaan. Eerst de duivinnen daarna de doffers in de kleuren rood en geel. Ane Visser besprak deze dieren aan de hand van de standaard en voerde gelijktijdig op verzoek van dhr. Nieuwenhuis een selectie uit. Voor een vergelijk van de rassen had Ko van Vliet nog een Lausitzer Purzler meegenomen. Het blijkt voor beide rassen, dat deze het meeste plezier geven als er mee gevlogen wordt. Helaas is dat vanwege aanwezige roofvogels niet overal meer mogelijk. Voor de foto's die Peter van Kaam deze avond gemaakt heeft, klik HIER

 

De eerste clubavond in 2015 op maandag 19 januari

Niet minder dan zo’n 30 liefhebbers zijn vanavond aanwezig om zich te goed te doen aan de hapjes die op tafel staan en de drankjes die door de vereniging worden aangeboden. Er zijn meerdere redenen om vanavond aanwezig te zijn. Zoals het uitdelen door de bestelde ringen door onze ringencommissaris Timo van de Belt. Nu kan de fok voor 2015 pas echt goed van start gaan.

Na een zeer korte vergadering waarin minder prettige, maar ook leuke dingen worden besproken en een korte pauze om de drankjes achterover te slaan geeft de voorzitter, Cas Butter, het woord aan Jos de Poel die met z’n duivenmaat ons enige meegebrachte Genuine Homers laat aanschouwen. Jos stelt het ras aan ons voor aan de hand van een diapresentatie, waarin alle raskenmerken stuk voor stuk aan de orde komen. Het is prettig dat hij, door de aanwezige Homers in de kooien, dit ook aan levend materiaal kan laten zien. Tot slot wijst Jos er nog op, dat hij wat van zijn bekende DIPO producten heeft meegenomen, die door belangstellenden kunnen worden aangeschaft. Cas overhandigt Jos, als dank, een vloeibare versnapering. Hiermee is een einde gekomen aan deze eerste clubavond van 2015. Zodra Peter van Kaam de door hem gemaakte foto’s voor ons beschikbaar heeft gesteld zult u deze HIER kunnen bekijken.