Onderstaande clubberichten zijn na te lezen in het “Kleindierenmagazine”.

Dit blad verschijnt maandelijks.

 

 

Clubbericht mei 2017

 

Inmiddels zijn we alweer 5 maanden op weg in 2017 en zit de fok er (bijna) op en zijn wellicht de eerste jonge sierduiven al geselecteerd voor het komende show- e/o kweekseizoen. De Dick Hameravond in maart is weer goed bezocht, fijn om te zien! De jaarvergadering hebben we gehouden in april en we kunnen constateren dat we een stabiel ledenbestand hebben. Daarnaast zijn we in volle gang met de voorbereidingen van de 45e Keistadshow. Die dit jaar wordt gehouden op vrijdag 24 & zaterdag 25 november; we gaan dus door met een één dag kortere tentoonstelling! Dit voorjaar gaat het hokbezoek naar sierduivenvereniging De Driehoek. Vanaf deze plaats willen wij u en uw familie alvast een mooie zomer(vakantie) toewensen. Voor meer informatie zie onze website of neem contact op met onze voorzitter of secretaris. Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht februari 2017

 

Namens de (bestuurs)leden van de SAO wensen wij u nog een voorspoedig 2017 en een succesvolle kweek toe met uw duiven! Voordat we verder kijken, nog een korte terugblik op de Keistadshow van 2016. Er stonden maar liefst 1.378 sierduiven in Sporthal Zielhorst. Daar kwamen de volgende provinciaalkampioenen uit voort: de heer J. Haas met een Oud Hollandse Kapucijn en de heer A. van Baast met een Nederlandse Hoogvlieger. Deze, maar ook alle winnaars in hun categorie, nog van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! Voor een terugblik kunt u terecht op onze website. Graag brengen wij de volgende clubavonden onder de aandacht: maandag 13 februari wordt de Oud Oosterse Meeuw door Jouke van de Siepkamp besproken, maandag 20 maart is er weer een “Dia” avond met Dick Hamer en maandag 10 april is de jaarvergadering en wordt de Valkenet besproken door Han Voerman. Alle clubavonden vinden plaats in de kantine van Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat in Amersfoort. Last but not least, komend jaar alweer de 45e Keistadshow! Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht november 2016

 

Inmiddels hebben we de 100e verjaardag van Piet Catsman gevierd. Dit was een geslaagde avond met een mooie opkomst van leden en andere duivenvrienden van Piet. Ook de jongdierenavond is alweer geweest. Dit jaar waren er 88 jonge sierduiven in de kooien. De winnaars per keurmeester waren: Rinus vd Rijst met een Indiase Pauwstaart, Ko van Vliet met een Nederlandse Hoogvlieger en Aad Stout met een Ältstammer. We kijken terug op een geslaagde avond. Nu staat de Keistadshow voor de deur, deze is geopend voor het publiek op vrijdag 25 november van 14:00 uur tot 22:00 uur en zaterdag 26 november van 09:30 uur tot 16:00 uur. Komt u ook? Voor meer informatie zie onze website of neem contact op met onze voorzitter of secretaris. Graag tot ziens in het prachtige Amersfoort!

 

Clubbericht augustus 2016

 

Graag uw aandacht voor de komende clubavonden in augustus en september: op 22 augustus starten we het seizoen met het vieren van de 100e verjaardag van Piet Catsman, op 19 september is dan onze gebruikelijke jongdierenavond. U bent allen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ook wil ik een nieuwe prijs van de Keistadshow onder uw aandacht brengen: het mooiste kwartet van de show kan € 100,- winnen. De voorwaarden kunt u terug vinden in het vraagprogramma. Mocht u 8 sierduiven of meer inzenden dan betaald u € 4,- per ingezonden sierduif en mocht u minder dan 8 sierduiven inzenden dan betaald u € 4,50 per ingezonden sierduif. Het inkooien vindt dit jaar plaats op donderdag 24 november van 16:00 uur tot 22:00 uur, want de Keistadshow is één dag korter. Succes met de voorbereidingen voor het komend showseizoen. Voor meer informatie zie onze website of neem contact op met onze voorzitter of secretaris. Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht juni 2016

 

Inmiddels is het alweer halverwege 2016 en zit de fok er (bijna) op en zijn wellicht de eerste jonge sierduiven al geselecteerd voor het komende show- e/o kweekseizoen. Het hokbezoek op 21 mei van dit jaar zit er alweer op en de foto’s zijn terug te vinden op onze website. Ook zijn we in volle gang met de voorbereidingen van de Keistadshow. Die dit jaar wordt gehouden van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 november: 1 dag korter dus! Ook hopen wij in augustus de verjaardag te vieren van ons oudste clublid de heer Piet Catsman, die op 2 augustus zijn 100e verjaardag hoopt te vieren. Vanaf deze plaats willen wij u en uw familie een mooie zomer(vakantie) toewensen. Voor meer informatie zie onze website of neem contact op met onze voorzitter of secretaris. Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht april 2016

 

Na 4 maanden verder te zijn in 2016, zitten wij midden in het kweekseizoen, hopelijk gaat e.e.a. voorspoedig! Via deze weg wil ik de clubavond van maandag 18 april onder de aandacht brengen, tijdens deze avond wordt ook de jaarvergadering gehouden. De clubavond van mei is op maandag 23 mei en gaat over vliegen vanaf een vliegkist. Voor beide avonden is de aanvang 20:00 uur in de kantine van sporthal Zielhorst. Ook zijn wij, als bestuur, druk bezig met de voorbereidingen van de Keistadshow 2016. Dit jaar is de show één dag korter én het inschrijfgeld is daardoor verlaagd naar € 4,50 per sierduif en als u 8 sierduiven of meer inzendt zelfs € 4,00 per duif (voor alle sierduiven). Ook maakt iedere inzender kans op een schitterende kwartetprijs. Op zaterdag 21 mei bezoekt de sierduivenvereniging de Driehoek enkele hokken van de SAO leden in Amersfoort e.o.! Voor meer informatie zie onze website of neem contact op met onze voorzitter of secretaris. Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht februari 2016

 

Namens de (bestuurs)leden van de SAO wensen wij u nog een voorspoedig 2016 en een succesvolle kweek toe met uw duiven! Voordat we verder kijken, nog een korte terugblik op de Keistadshow van 2015. Er stonden maar liefst 1.510 sierduiven in Sporthal Zielhorst. Daar kwamen de volgende provinciaalkampioenen uit voort: de heer B. Vreeman met een Voorburgse Schildkropper en de heer R. Ojevaar met een Weense Midden Snavelige Tuimelaar. Deze, maar ook alle winnaars in hun categorie, nog van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! Voor een terugblik kunt terecht op onze website. Graag brengen wij de volgende clubavonden onder de aandacht: maandag 15 februari wordt de Morrillero Kropper besproken, maandag 21 maart is het onderwerp duiventorens in Egypte en maandag 18 april is de jaarvergadering en wordt de Langsnavelige Tuimelaar besproken. Alle clubavonden vinden plaats in de kantine van Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat in Amersfoort. Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht september 2015

 

Het nieuwe seizoen is weer gestart na een welverdiende zomervakantie. Een kleine delegatie van de SAO leden is op hokbezoek geweest bij S. van Leijen in Duitsland. Dit kunt u nalezen op onze eigen website. De eerste clubavond heeft inmiddels alweer plaatsgevonden in Amersfoort. De eerste stap voor het tentoonstellingsseizoen staat ook alweer voor de deur voor de jonge sierduiven. Deze jonge sierduiven avond staat gepland op maandagavond 28 september in de kantine van Sporthal Zielhorst. U bent van hart welkom om een kijkje te komen nemen. De avond start om 19:30 uur. Vanaf 1 oktober a.s. is het weer mogelijk om uw sierduiven in te schrijven voor de Keistadshow. Het bestuur is ook weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor deze 43e Keistadshow die zal plaatsvinden op woensdag 25 november tot en met zaterdag 28 november 2015. Kortom genoeg te doen in Amersfoort, dus graag tot ziens!

 

Clubbericht november 2014

 

Maandagavond 15 September stond in het teken van de jonge sierduiven; of beter bekend als de jongdierenavond. Het was een geslaagde avond met voldoende inzenders die samen 89 jonge sierduiven in de kooien brachten, waardoor onze (club)keurmeesters aan de slag konden, dit waren Han Voerman, Dennis van Doorn en Nico Akkerman. Bij de keuring van Han Voerman was een Voorburgse Schildkropper van Peter van Kaam de mooiste met 96 punten, bij de keuring van Dennis van Doorn was een Figurita Meeuw van Aad Stout de mooiste met 96 punten, bij de keuring van Nico Akkerman was een Berlijnse Kortsnavelige Tuimelaar van Arend Houtman de mooiste met 96 punten. Alle drie de sierduiven zijn veelbelovend voor het komende seizoen. Kom ook als bezoeker naar onze 42ste Keistadshow van donderdag 27 november tot en met zaterdag 29 november, u bent van harte welkom! Graag tot ziens in Amersfoort! Peter van Kaam.

 

Clubbericht september 2014

 

Inmiddels zijn de zomermaanden achter de rug en maken we ons op voor de jaarlijkse jongdierenavond in Amersfoort op maandagavond 15 September. U bent van harte welkom vanaf 19:00 uur om te komen kijken in de kantine van Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3 in Amersfoort. Via deze weg wil ik ook de volgende jubilarissen van de SAO feliciteren: de heren A. Houtman, die 40 jaar lid is en C. Butter die 40 jaar voorzitter is van onze vereniging. Daarnaast zijn de heren G. de Bruin en G. v.d. Broek benoemt tot ereleden. Enkele foto's hiervan vindt u terug op onze website. Vanaf 1 oktober a.s. is het mogelijk om uw sierduiven in te schrijven voor de 42ste Keistadshow. Deze zal plaatsvinden van donderdag 27 november t/m zaterdag 29 november 2014. Graag tot ziens in Amersfoort1 Peter van Kaam, secretaris / PR. / webbeheerder.

 

Clubbericht mei 2014

 

De lente kwam dit jaar vroeg op gang. Hopelijk heeft dit mee geholpen aan een goede kweek. Als u dit leest, zitten we alweer in mei. De dia-avond van Dick Hamer op 14 april jl. was weer een succes, met een hoge opkomst van leden en geïnteresseerden. Een (foto)verslag kunt u lezen op onze website. De clubavond van mei en tevens jaarvergadering vindt op maandag 19 mei plaats. De clubavond van 16 juni vindt plaats in het zaaltje van de AKV. Dit jaar organiseert de SAO een "open hokkendag" bij Rob Ojevaar in Aalsmeer op zondagmiddag 1 juni. Graag wel even laten weten als u langs wilt komen. Ook is het Keistadshowbestuur weer begonnen met de voorbereidingen voor de 42ste Keistadshow van woensdag 26 november tot en met zaterdag 29 november. Kortom genoeg te doen in Amersfoort, dus graag tot ziens !

Peter van Kaam, secretaris / P.R. / Webbeheerder.

 

Clubbericht maart 2014

 

Met jaar 2014 is alweer even op gang. De agenda van de clubavonden van 2014 staat weer op onze website. Op 14 april, de 2de maandagavond van de maand, is weer de jaarlijkse Dick Hamer avond. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Om 20:00 uur zal de avond beginnen en zoals gebruikelijk, zonder vergadering vooraf, maar uiteraard met een loterij. De zaal kunt u vinden in Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3 in Amersfoort (dezelfde locatie als de Keistadshow). Op zaterdag 1 juni is er open hokkendag bij ons clublid Rob Ojevaar in Aalsmeer. Aanmelden graag uiterlijk een week van tevoren bij Rob Ojevaar. Daarnaast hebben wij het droevige bericht ontvangen dat ons clublid A. Kleton sr. woensdag 29 januari op 78-jarige leeftijd is overleden. Wij wensen de familie veel sterkte.

Peter van Kaam, secretaris/RR./webbeheerder.

 

Clubbericht januari 2014

 

Op het moment van lezen van dit stuk is het 2014, dus laat ik eerst beginnen om iedereen een goed & voorspoedig Nieuwjaar te wensen. Maar voor dat we verder kijken, nog een korte terugblik op de Keistadshow van 2013. Wat een fantastische show is dat geweest. Maar liefst 2000 sierduiven in Sporthal Zielhorst. Alle inzenders bedankt hiervoor! Door jullie inzet is dit mogelijk geweest. De volgende

Provinciaal kampioenen kwamen hieruit voort: de heer J. Marcelis met een Indiase Pauwstaart en de heer A.W. Schelling met een Oud-Hollandse Meeuw. Deze, maar ook alle winnaars in hun categorie, van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten ! Voor een terugblik kunt terecht op onze website. Via deze weg willen wij u ook alvast uitnodigen voor onze Nieuwjaars clubavond op maandag 20 januari. Rest mij u een goed fokseizoen te wensen en graag tot ziens in Amersfoort!

Peter van Kaam, P.R./Webbeheerder.

 

Clubbericht Oktober 2013

 

Maandagavond 16 September jl. stond in het teken van de jonge sierduiven; of beter bekend als de jongdierenavond. Het was weer een geslaagde avond met voldoende inzenders die samen 99 jonge sierduiven in de kooien hebben gebracht, waardoor onze (club)keurmeesters aan de slag konden. De winnaars per keurmeester: Dennis van Doorn met een Nederlandse Schoonheidspostduif van Ben Melgers; Han Voerman met een Gaditano Kropper van Marcel de Groot; Ane Visser met een Carrier van Han Voerman en Rob Ojevaar met een Nederlandse Helmduif van Ane Visser. Kom ook als bezoeker naar onze 41 ste Keistadshow van donderdag 28 november tot en met zaterdag 30 november, u bent van harte welkom! Graag tot ziens in Amersfoort!

Peter van Kaam, Secretaris / RR. / Webbeheerder.

 

Clubbericht September 2013

 

Inmiddels zijn de zomermaanden achter de rug en maken we ons op voor de jaarlijkse jongdierenavond in Amersfoort op maandagavond 16 september. U bent van harte welkom vanaf 19:00 uur om te komen kijken in de kantine van Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3 in Amersfoort. Via deze weg wil ik ook de volgende jubilarissen van de SAO feliciteren: de heren P. Catsman, J. Fidder en E. Vredeling zijn alle drie inmiddels 40 jaar lid van onze vereniging. Enkele foto’s hiervan vindt u terug op onze website. Vanaf 1 oktober a.s. is het mogelijk om uw sierduiven in te schrijven voor de 41ste keistadshow. Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht Juli 2013

 

We zijn alweer halverwege 2013, de kweek zit er (bijna) op en we richten ons op het tweede halfjaar van 2013! Maar eerst een korte terugblik: zaterdag 1 juni was er een openhokkendag bij ons clublid Arend Houtman in Kortenhoef. Een (foto)verslag is terug te lezen op onze website. Via deze weg willen wij de familie Houtman bedanken voor hun gastvrijheid en gezelligheid. Ook is ons bestuur aangevuld sinds 13 mei met de heer R. v.d. Rijst. De eerstvolgende clubactiviteit is nu de jongdierenavond in de kantine van de Sporthal Zielhorst op maandagavond 16 september vanaf 19:00 uur. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. En voor in de agenda: Keistadshow 2013 is van 28 t/m 30 november. Een fijne zomer(vakantie) en graag tot ziens in Amersfoort.

 

Clubbericht Mei 2013

 

De lente kwam dit jaar maar langzaam op gang, maar inmiddels is het bijna mei. De dia-avond van Dick Hamer op 15 april jl. was weer een succes met een hoge opkomst van leden en geïnteresseerden. Een (foto)verslag kunt u lezen op onze website! De clubavond van mei en tevens jaarvergadering vindt een week eerder plaats i.v.m. Pinksteren! Dus op maandag 13 mei bent u van harte welkom in Sporthal Zielhorst. De clubavond van 17 juni vindt plaats in het zaaltje van de AKV. Dit jaar organiseert de SAO een “open hokkendag” bij Arend Houtman op zaterdagmiddag 1 juni. Graag wel even laten weten als u langs wilt komen. Ook is het Keistadshowbestuur weer begonnen met de voorbereidingen voor de 41e Keistadshow van woensdag 27 november tot en met zaterdag 30 november. Kortom genoeg te doen in Amersfoort, dus graag tot ziens!

 

Clubbericht Maart 2013

 

Het jaar 2013 is alweer een paar maanden oud. Inmiddels is iedereen met de fok begonnen. Hopelijk gaat dit bij een ieder naar wens. Dick Hamer zijn jaarlijkse dia avond zal dit jaar plaatsvinden op maandagavond 15 april in de kantine van Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3 in Amersfoort. De aanvangstijd is 20:00 uur en de kantine gaat open vanaf 19:30 uur. Iedereen is welkom om deze gezellige avond bij te wonen! De jaarvergadering van de SAO zal plaatsvinden op maandagavond 13 mei. We hebben weer een interessante agenda voor de clubavonden van 2013. Bent u nieuwsgierig, komt u gerust een clubavond bijwonen. Op de website kunt u terugvinden welke rassen dit jaar worden besproken. Graag tot ziens in Amersfoort.

 

Clubbericht November 2012

Maandagavond 17 september jl. stond in het teken van de jonge sierduiven; of beter bekend als de jongdierenavond. Het was weer een geslaagde avond met voldoende inzenders die samen 136 jonge sierduiven in de kooien hebben gebracht, waardoor onze clubkeurmeesters aan de slag konden. De winnaars per keurmeester: Jouke van de Siepkamp met een Stellerkropper van Martin Polak; Han Voerman met een Nederlandse schoonheidspostduif van Ron van Dijen; Ane Visser met een Oud-Hollandse Meeuw van Joop Fidder en Rob Ojevaar met een Vliegtippler van Timo van de Belt. Kom ook als bezoeker naar onze 40ste Keistadshow, u bent van harte welkom! Graag tot ziens in Amersfoort!

Clubbericht September 2012

 

Inmiddels zijn de zomermaanden achter de rug en maken we ons op voor de jaarlijkse jongdierenavond in Amersfoort op maandagavond 17 september. Maar eerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de jubilarissen van de SAO te vermelden: Jouke en Evert zijn beide 25 jaar lid. Daarnaast zijn Sjoerd en Frits 40 jaar lid. Ook noemenswaardig is dat op zaterdag 9 juni 2012, op de jaarlijkse NBS vergadering, de NBS-Erespeld uitgereikt is aan ons clublid de heer Joop Fidder. Foto’s van deze huldiging zijn terug te vinden op onze website. Ook op onze website zijn de (foto)verslagen van de hokbezoeken van de EZHSV aan de SAO en andersom te lezen! Vanaf 1 oktober is het mogelijk om uw sierduiven in te schrijven voor de 40ste keistadshow. Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht Juni 2012

 

We zijn alweer halverwege 2012, de kweek zit er op en we richten ons op het tweede halfjaar van 2012! Maar eerst een korte terugblik: de geslaagde dia-avond van Dick Hamer en een hokbezoek van de EZSHV bij de SAO. Een (foto)verslag van het hokbezoek is terug te vinden op onze website. De laatste clubavond van het seizoen (18 juni) is in het clubgebouw van de AKV. De eerstvolgende clubactiviteit daarna is de Jongdierenavond in de kantine van de Sporthal Zielhorst op maandagavond 17 september vanaf 19:00 uur. En voor in de agenda: de 40ste Keistadshow is van 21 t/m 24 november. Een fijne zomer(vakantie) en graag tot ziens in Amersfoort.

 

Clubbericht April 2012

 

Na 4 maanden verder te zijn in 2012, zitten we nu midden in het kweekseizoen. Hopelijk gaat dit bij een ieder naar wens. Nogmaals wil ik de clubavond van april onder de aandacht brengen. Op maandag 16 april komt Dick Hamer zijn jaarlijkse dia avond doen in de kantine van Sporthal Zielhorst. De jaarvergadering van de SAO zal hierdoor plaatsvinden op maandag 21 mei. Ook zijn er dit jaar weer hokbezoeken gepland: op zaterdag 26 mei gaat de EZHSV een kijkje nemen bij de SAO en op zaterdag 7 juli gaat de SAO op bezoek bij de EZHSV. Voor meer informatie over de hokbezoeken verwijs ik u door naar onze voorzitter Cas Butter. Nu hopen op droge (en zonnige) zaterdagen tijdens de hokbezoeken. Graag tot ziens in Amersfoort.

 

Clubbericht Februari 2012

 

Namens de (bestuurs)leden van de SAO wensen wij u nog een voorspoedig 2012 en een succesvolle kweek toe met uw dieren! Graag brengen wij de volgende clubavonden onder de aandacht: maandag 20 februari wordt de Spaanse Kropper besproken, maandag 19 maart wordt de Birmingham Roller besproken en maandag 16 april zal Dick Hamer de jaarlijkse dia avond verzorgen. Alle clubavonden vinden plaats in de kantine van Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat in Amersfoort. Ook vragen wij de speciaalclubs om met hun clubshow naar onze 40ste Keistadshow te komen, die dit jaar gehouden wordt van donderdag 22 november tot en met zaterdag 24 november 2012. Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht November 2011

 

We zitten nu weer aan de start van het tentoonstellingsseizoen 2011-2012. Onze jongdierenavond in september 2011 was een mooie eerste training om onze jonge sierduiven aan de kooi én de keurmeesters te laten wennen. U kunt de sierduiven ook komen bekijken in de sporthal Zielhorst tijdens de Keistadshow van donderdagavond 24 november tot en met zaterdagmiddag 26 november 2011. Voor meer informatie zie onze vernieuwde tentoonstellings- en verenigingswebsite! Mocht u nieuwsgierig zijn naar onze clubavonden, iedere derde maandagavond van de maand (14 november, 19 december) bent u welkom in de kantine van de sporthal Zielhorst. Voor de pauze een korte vergadering daarna een bespreking van een rassierduif door één van onze clubkeurmeesters. Kortom genoeg te doen in Amersfoort!

 

Clubbericht September 2011

 

De (zomer)vakantie ziet er weer op! De jonge sierduiven worden voorbereid op het komende tentoonstellingsseizoen door jongdieren tentoonstellingen of door de tentoonstellingskooien thuis. Ik wil via deze weg ons clublid en oud keurmeester de heer Piet Catsman feliciteren. Dinsdag 2 augustus jl. is hij 95 jaar geworden. Check daarnaast ook eens onze vernieuwde website, er staan weer nieuwe foto’s op! En voor in de agenda: de Keistadshow van 2011 is dit jaar van donderdag 23 t/m zaterdag 26 november in Sporthal Zielhorst te Amersfoort. Graag tot ziens op onze clubavond (3de maandagavond van de maand) of bij de Keistadshow!

 

Clubbericht juli 2011

 

We zijn alweer halverwege 2011, de kweek zit er op en we richten ons op het tweede halfjaar van 2011! Maar eerst een korte terugblik: u las de vorige keer dat we op hokbezoek gingen bij ons clublid in België, dit is niet doorgegaan en verplaatst naar september 2011 of voorjaar 2012. Voor de laatste informatie hierover verwijs ik u door naar onze voorzitter Cas Butter. Daarnaast is onze website in een nieuw jasje gestoken door ons clublid Ko van Vliet. Via deze weg willen wij Ko nogmaals bedanken! De eerstvolgende clubactiviteit is nu de Jongdierenavond in de kantine van de Sporthal Zielhorst op maandagavond 19 september vanaf 19:00 uur. En voor in de agenda: Keistadshow 2011 is van 23 t/m 26 november. Graag tot ziens in Amersfoort. Een fijne zomer(vakantie) en graag tot ziens in Amersfoort.

 

Clubbericht april 2011

 

Na een geslaagde minitentoonstelling op de voorjaarbeurs in Houten en de dia-avond van Dick Hamer staat de volgende clubactiviteit op het programma: hokbezoek op zaterdag 4 juni 2011 bij ons clublid G.G. Kok in Viersel (België). Hij is fokker van o.m. de OH Meeuw. De clubavonden van de S.A.O. vinden plaats elke derde maandagavond van de maand. De laatste clubavond van het seizoen (20 juni 2011) is in het clubgebouw van de AKV. Bij deze wil ik ook meteen gebruiken maken van de gelegenheid om de adreswijziging van Peter van Kaam bekend te maken, het nieuwe adres staat op deze website.

 

Clubbericht februari 2011

 

Inmiddels is 2011 alweer even opgang en is het weer tijd voor onze jaarlijkse Dick Hamer dia avond op maandagavond 21 maart. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Om 20:00 uur zal de avond beginnen en zoals gebruikelijk, zonder vergadering vooraf, maar uiteraard met een loterij. De zaal kunt u vinden in Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat in Amersfoort (dezelfde locatie als de Keistadshow).

 

Daarnaast is Peter van Kaam ook bezig om onze website in een nieuw jasje te steken. Als alles goed en voorspoedig zal gaan is deze in juni weer gereed. Dus houd onze website in de gaten zodat u niets van de nieuwe website mist! Voor zover de berichten vanuit Amersfoort, rest mij u verder een goed kweekseizoen toe te wensen en graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht oktober 2010

 

Na een mooie zomer, met hopelijk een goede kweek, zit inmiddels onze jaarlijkse jongdierenavond er weer op. Als club zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen van de komende Keistadshow in Amersfoort (zie ook de advertentie in dit blad of bezoek onze website). Wij nodigen u graag uit om mee te doen aan deze tentoonstelling met 1500 sierduiven. Het is centraal in het land en het uitkooien is op zaterdagmiddag!

 

Maar de SAO doet meer. Elke derde maandagavond van de maand is er “de clubavond” met een bespreking van een sierduivenras. Ook dit vindt plaats in sporthal Zielhorst te Amersfoort.

 

Graag tot ziens in Amersfoort!

 

Clubbericht januari 2010

 

Op het moment van het lezen van dit stuk is het alweer 2010, dus laat ik eerst beginnen om iedereen een goed & voorspoedig nieuw jaar te wensen. Maar voor dat we verder kijken nog een korte terugblik op de Keistadshow van 2009. Dat jaar stonden maar liefst 1647 sierduiven in Sporthal Zielhorst. Daar kwamen de volgende provinciaalkampioenen uit voort: de heer A.P.M. van Eekelen met een Horseman Kropper en de heer W. Roke met een Duitse Modena Schietti. Deze, maar ook alle winnaars in hun categorie, van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! Voor een terugblik kunt terecht op onze website.

 

Via deze weg willen wij u ook alvast uitnodigen voor onze jaarlijkse dia-avond met Dick Hamer. U bent op maandag 15 maart a.s. (20:00 uur) van harte welkom in de kantine van Sporthal Zielhorst te Amersfoort. Rest mij u een goed fokseizoen te wensen en graag tot ziens in Amersfoort!