SAO door de jaren heen.

 

De vereniging werd op 18 december 1948 te Amersfoort opgericht. De opzet daarvan was, om je met een gelijkgezinde over je hobby te kunnen onderhouden. Het werd Sierduivenfokkersvereniging "Amersfoort en Omstreken". Van het oprichtingsbestuur Jan Zwart.jpgmaakten deel uit Jan Zwart - voorzitter; René van der Mark - secretaris en Ben Elzenaar - penningmeester. Vrij snel werd de functie van secretaris overgenomen door Jan Hoegen, de bekende fokker van witte Oud- Hollandse Tuimelaars.

De eerste jaren waren moeilijk, de vereniging wilde maar niet goed van de grond komen. Het aantal leden schommelde rond de dertig en dat waren duivenfokkers die allemaal uit Amersfoort kwamen. Ja zelfs bijna allemaal uit dezelfde buurt. Men bezocht lopend of op de fiets de clubavonden. Het bestuur deed er wel alles aan om in de regio meer bekendheid te krijgen. In 1949 werd er een gezamenlijke tentoonstelling gehouden met de Utrechtse Sierduivenclub en Sierduivenclub t' Gooi. Als keurmeester traden op de heren Zaluw, Baars en Tingen. Maar hier bleef het bij.

In 1953 werd door de vereniging het boekwerkje " Leidraad voor Sierduivenfokkers" uitgegeven. Geschreven door René van der Mark. Nadien zijn er van zijn hand nog vele boekwerken over onze hobby verschenen. Eind jaren vijftig begin zestig werden door de club en onder aanvoering van Henk Blok landelijke verkoopbeurzen opgezet. Deze sloegen een aantal jaren redelijk aan.

Henk Blok.jpgBij het 25-jarig bestaan van de vereniging werd er een jubileum clubshow gehouden. Er waren in totaal 296 sierduiven ingestuurd door 35 leden. Nagenoeg elk lid was met dieren aanwezig. Dit wasvoor de club een groot succes. Het jubileumjaar 1973 werd afgesloten met een geweldige feestavond. Op deze avond werd Jan Zwart tot ere- voorzitter benoemd en René van der Mark tot erelid. Op de jaarvergadering van 1974 werd Cas Butter de nieuwe voorzitter. Tevens werd er een voorstel aangenomen om in het vervolg op de Keistadshow ook een verkoopbeurs te organiseren.

Een ander voorstel wat werd aangenomen was om vanaf 1 maart 1975 een eigen clubblad “de SAO-er” maandelijks te laten verschijnen. Er zou elke maand “een ras van de maand” worden besproken. Dit gebeurt nu al die jaren nog steeds en het blijft boeien.

De Keistadshow 1975 was een provinciale sierduivententoonstelling met 518 dieren uit de provincie Utrecht.

Drs Prak.jpgDe officiële opening werd verricht door minister Vredeling. Een en ander bracht veel volk op de been, wat de voor de club de bijbehorende propaganda opleverde. Dat was alleen maar goed voor de vereniging en de sierduivensport.

Op 27 december 1977 is ons aller Jan Zwart op 83 jaar overleden. In de kerkdienst, die mede werd geleid door onze beschermheer Ds. Prak, werd nog eens uitgebreid stilgestaan bij zijn passie voor de duiven.

Sinds 1973 wordt er elk jaar een Keistadshow gehouden. meestal met heel veel dieren. In 1983 zaten er zelfs 1535 duiven in de kooien. Een aantal waarop je best trots op mag zijn.

Een heel bijzondere Keistadshow werd gehouden in 1985, toen de Internationale Kort-snavelige Tuimelaarclub (IKC) haar clubshow bij ons onderbracht. Er kwamen 720 kortsnavels uit een tiental landen, waardoor er totaal niet minder dan 2345 sierduiven op de show zaten. Het jaar 1999 was wel een hoogtepunt. Liefst 2383 sierduiven waren ingezonden. Nog nooit waren in Amersfoort zoveel dieren ingezonden.

In de loop van de jaren zijn er vele Jongdieren-dagen gehouden. Ook bezochten we gezamenlijk de hokken van leden van zusterverenigingen en wij traden op onze beurt op als gastheer voor bezoekende verenigingen.