KEISTADSHOW 2019

 

 

Nationale Tentoonstelling voor

 Sierduiven georganiseerd door

Sierduivenfokkersver. 

Amersfoort en Omstreken

SAO

Gegevens van de inzender:
Fok.kaart no.*:  * = verplicht in te vullen
Naam * :
Adres * :
Postc./Plaats*:   
Telefoon * : en of
Banknummer *    Geboortedatum van       
E-mailadres*   Jeugdlid*
      Ras     Kleurslag M/V O/J
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
25
Aantal    Omschrijving
Prijs
Totaal
Inschrijvingen per duif  
Bij 8 duiven of meer   
à € 5,00
à € 4,50
Kooien verkoop ( totaal max.5 ) à € 3,00
Gratis kooien voor SAO-lid  (max.4)
Bijdrage prijzenfonds
Catalogus
Administratiekosten
TOTAAL

Inzender verklaart zich akkoord met de tentoonstellingsbepalingen.
U dient het totaalbedrag ZELF te betalen via bank t.n.v. SAO-Keistadshow te Huizen.
IBAN: NL78INGB0001638207  BIC: INGBNL2A. o.v.v. uw fokkerskaartnummer .
Sluiting der inschrijving op 1 november 2019. 
Ruimte voor eventuele opmerkingen, bijv. of u komt helpen bij de opbouw show op 28-11-2019 en/of u beschikbaar bent als schrijver bij een keurmeester op 29-11-2019
Heeft u nog vragen, dan graag contact opnemen met de tentoonstellingsecretaris.
Ruimte voor eventuele opmerkingen: